Kurumsal Kimliğin Önemi

Kurumsal kimlik, bir kurumun imzasıdır. Kurumsal kimlik, güvenilirlik oluşturmak için stratejik bir kaynaktır ve çeşitli çıkar grupları arasında destek ve yeni iş çevrelerinde rekabet avantajı kazanmak olarak ele alınmaktadır. Kurumsal kimlik; pazarlamada bir kurumun, duruşunu…